*Zniżka dla rodziny 20% od kolejnego karnetu
 
*Cena karnetów opłaconych później niż na pierwszych zajęciach nowego miesiąca wzrasta o 10 zł
*Wszystkie karnety funkcjonują w formie czesnego i obejmują dany miesiąc.
*Ważne są tylko od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca
*przy krótszych miesiącach lub w czasie Świąt zajęcia są odrabiane w wyznaczonym terminie.