DOMINIKA WIŚNIEWSKA

 

Prawie Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kierunku Prawo