UWAGA!!! NOWOŚĆ W NASZYM STUDIO TAŃCA!!! KURSY INSTRUKTORSKIE

Organizujemy kurs instruktorski tańca nowoczesnego oraz kurs na młodszego instruktora (Hip Hop, LA Style, Taniec nowoczesny)

TERMINY KURSÓW DO WYBORU:  12-16 lipiec 2014, 26-30 2014 sierpień

Cena 559 zł

(zapisy najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu!)

KURS OBEJMUJE:

– 35 h zajęć w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in.:

Anatomia, odżywinie tancerza, teoria prawidłowego prowadzenia zajęć, Popping, Break Dance, Hip Hop, LA Style , taniec współczesny, elementy psychologia, pedagogika, techniki

Zajęcia prowadzone przez doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktorskiego, który uprawnia do prowadzenia zajęć w/w stylów tańca.

Warunki uczestnictwa w kursie są następujące:

-minimum 4 letnie doświadczenie jako tancerz (potwierdzone oświadczeniem trenera)

– ukończone 18 lat (w przypadku kursu na młodszego instruktora nie jest wymagane, ale zastrzega się, że po uzyskaniu tytułu zajęcia mogą być prowadzone pod nadzorem starszego instruktora)

-oświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu instruktora

Miejsce Szkolenia: Studio Tańca Monstars Olsztyn ul. Boenigka 29

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać mailowo: info@monstars.pl

Instytucja szkoleniowa Studio Tańca Monstars jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym:2.28/00041/2014