Weekendowy kurs instruktorski

Rusza kolejna edycja kursu instruktorskiego! Weekendowy kurs instruktora tańca nowoczesnego:

1-2 listopad 2014,

8-9 listopad 2014,

22 listopad 2014

Cena przy wpłacie do 24.10.2014 : 759 zł, 30h zajęć

Cena przy wpłacie po 24.10.2014: 859 zł

30 h zajęć w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in.:

Anatomia, Odżywinie tancerza, Teoria prawidłowego prowadzenia zajęć,

Popping,Break Dance, Hip Hop, LA Style , Taniec współczesny,

Psychologia, Pedagogika, Technika

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną doświadczoną kadrę instruktorską.

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktorskiego.

Wymagania:

-Minimum 4 letnie doświadczenie jako tancerz (potwierdzone oświadczeniem trenera)

-ukończone 18 lat (w przypadku kursu na młodszego instruktora nie jest wymagane)

-oświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu instruktora

Miejsce Szkolenia: Studio Tańca Monstars Olsztyn ul.Boenigka 29

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać m

ailowo: info@monstars.pl

Instytucja szkoleniowa Studio Tańca Monstars jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym:2.28/00041/2014