Kurs instruktora tańca nowoczesnego juz w listopadzie!

instruktor-tanca-kopia

WEEKENDOWY KURS INSTRUKTORSKI
Zapraszamy na tygodniowy kurs instruktora tańca nowoczesnego (m.in. Hip Hop, Hip Hop LA Style, Break Dance,Jazz)

PIERWSZY ZJAZD:
26.11.2016

30 h zajęć w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in.:

Anatomia, odżywinie tancerza,
Teoria prawidłowego prowadzenia zajęć,
Popping,Break Dance, Hip Hop, LA Style , Taniec współczesny,
Psychologia,
Pedagogika,
Technika
Fizjoterapia w tańcu, i więcej

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną doświadczoną kadrę instruktorską.
Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktorskiego. Zdobywaja uprawnienia do prowadzenia zajęć tanecznych.

Wymagania:

-Minimum 4 letnie doświadczenie jako tancerz (potwierdzone oświadczeniem trenera)
-ukończone 18 lat (w przypadku kursu na młodszego instruktora nie jest wymagane)
-oświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu instruktora

Cena przy wpłacie do 5.11.2015 : 1100 zł,
Cena przy wpłacie po 5.11.2015:1000 zł

wpłaty: 65 1050 1764 1000 0090 9725 6599
(w tytule prosimy wpisać: Kurs instruktorski +imię i nazwisko uczestnika

Miejsce Szkolenia: Studio Tańca Monstars Olsztyn ul.Boenigka 29
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać
mailowo: kadembowska@gmail.com

Instytucja szkoleniowa Studio Tańca Monstars jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym:2.28/00041/2014